Spelregels SWM

De Wedstrijdcommissie van “Achter ’t Peerd” heet u van harte welkom op onze wedstrijdterreinen op en rond de Elzerdijk.

Bij deelname aan een activiteit, evenement of rit georganiseerd door Menvereniging Achter ’t Peerd gelden regels, voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd. Door deelname aan een activiteit, evenement of rit, verklaart deelnemer de regels, voorwaarden en bepalingen te hebben gelezen en akkoord te gaan aan de gestelde regels, voorwaarden en bepalingen tevens ten aanzien van aansprakelijkheid. Deze regels, voorwaarden en bepalingen kunt u via deze link vinden en lezen.

Om u en onze grondeigenaren en buren zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we daarnaast een paar “spelregels” voor de SWM opgesteld:

  • Onze vrijwilligers zijn er om u te helpen volgt u hun aanwijzingen a.u.b. op.
  • Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
  • Gemotoriseerd verkeer is, behalve voor het aan- en afrijden van onze parkeerplaats, op al onze terreinen verboden, mensen met een KNHS ontheffing dienen zich voordat ze het wedstrijdterrein betreden bij het secretariaat te melden.
  • Om alle “campinggasten” van stroom te kunnen voorzien hebben we net als op een echte camping per deelnemer maximaal 6 ampère beschikbaar!
  • In de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag zal er op het hoofdterrein bewaking aanwezig zijn, die in tegenstelling tot eerder vermeld wel een los lopende hond/honden kan hebben om bij zijn werkzaamheden behulpzaam te zijn.
  • Wij verzoeken een ieder om voor de veiligheid van u en anderen de aanwijzingen op publicatie- en verkeersborden op te volgen.
  • Om in de toekomst nog vaker gebruik te mogen maken van welwillend beschikbaar gestelde landerijen houden we ons het recht voor om bij overtreding van bovenstaande “spelregels” mensen verdere toegang tot onze terreinen te ontzeggen.

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben wensen we iedereen een gezonde en sportieve wedstrijd toe.