Zomerlessen

In de periode 16 April t/m medio September zijn er om de week ( even weken) op dinsdagavond menlessen o.l.v. gediplomeerde instructrices. De oneven weken is er geen les, maar stemmen we met elkaar af wat we gaan doen, buitenrit, vaardigheid, hindernissen rijden, ringsteken, of…………..(ideeën zijn welkom). Elke dinsdagavond is er dus een clubavond gepland.


Ook dit jaar is weer gekozen voor twee instructrices, Marieke Witteveen en Ank Wickel.

Er rijden maximaal 5 aanspanningen in een les.

Voor 2024 is het lesgeld op € ..,.. vastgesteld voor het hele zomerseizoen.

U krijgt een factuur voor het lesgeld. Niet genoten lessen worden niet terugbetaald tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, dit ter beoordeling van het bestuur.

Lees onderaan deze pagina de algemene regels m.b.t. afzeggen, invallen, en bijzondere omstandigheden.

Tijdens de lessen / clubavonden is publiek van harte welkom en de koffie staat klaar.

Hieronder de lesindeling.

Indien u op geplande datum niet kunt, graag z.s.m. afmelden via de les app.)
Zie hieronder de “spelregels” m.b.t. de lessen.Spelregels voor de menlessen

Algemeen

Elk lid of begunstiger van Achter ’t Peerd kan zich opgeven voor de menlessen. Er zijn twee series: de zomerlessen op dinsdagavond die lopen van half april tot begin september op het eigen clubterrein en de winterlessen op zondag van oktober tot eind maart in de hal van Semper Fidelis. De lescoördinator maakt de indeling van de lesgroepen, rekening houdend met het type aanspanning en waar mogelijk met individuele wensen.

Er is elke dinsdag les maar de groepen lessen om de 2 weken. De winterlessen zijn wat lastiger in te plannen omdat we afhankelijk zijn van het wedstrijdprogramma van Semper. Hier zijn dus op voorhand geen vaste (zon)dagen te bepalen. Het programma is bekend bij aanvang van de winterlessen.

De vereniging draagt een bedrag bij dat door het bestuur voorafgaand aan de start van de lessen wordt bepaald. Op basis van het aantal deelnemers, de kosten van instructie, huurkosten van de hal en de vastgestelde donatie door de vereniging wordt uiteindelijk de bijdrage van de deelnemers bepaald en met een factuur in rekening gebracht.

De spelregels

 • Als er meer dan één lesavond per seizoen door omstandigheden uitvalt zal geprobeerd worden deze alsnog op een later tijdstip in te halen.
 • Wie zich afmeldt voor een les heeft geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor meerdere lessen niet gevolgd kunnen worden. Dit ter beoordeling door het bestuur.
 • Als er sprake is van weersomstandigheden waardoor het bestuur meent dat het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan zal dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les op de lesapp worden vermeld.

Redenen voor afgelasting kunnen zijn:

 • Te heet: dat geldt bij een temperatuur boven de 30 graden (de KNHS hanteert al een protocol bij 27 graden)
 • Dreigend onweer
 • Te slechte terreinomstandigheden
 • In de winter de situatie op het terrein van Semper Fidelis
 • Het uitgangspunt is dat er 4 menners in een lesgroep zijn, bij de shetgroep is het maximum 5. Als het aantal onder de 3 daalt kunnen lessen samengevoegd worden. Als er op een lesdag minder dan 3 lessers overblijven vervalt de les. Ook dit wordt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les bekend gemaakt.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de instructeur zal het bestuur naar vervanging zoeken. Mocht dat niet lukken dan is de volgende stap een andere invulling van de les. Als ook dat niet mogelijk is dan vervalt de les.
 • Als er twijfel is over de gezondheid of conditie van een pony of paard heeft de instructeur het recht om iemand te verzoeken de les te verlaten. In eerste instantie als advies, mocht dit niet opgevolgd worden dan kan in overleg met het bestuur de menner uitgesloten worden van de desbetreffende les. Dierenwelzijn staat momenteel hoog in de belangstelling dus wij zullen daar ook alert op zijn.
 • Afmelden: als je niet in staat bent de les te volgen meld je, je uiterlijk maandagavond vóór de af te zeggen les af , op de lesapp. Dinsdag ’s morgens kan dan de eventueel gewijzigde lesindeling bekend gemaakt worden.
 • Extra invallen: Deelnemers aan de lessen kunnen zich bij uitval in een andere lesavond aanmelden om de lege plek in te vullen tot uiterlijk dinsdagochtend 10.00 uur. Dat gaat zonder extra kosten.
  De lescoördinator houdt bij wie uitvalt en wie invalt en beslist wie er uiteindelijk de les mag invullen zodat er voor iedereen plek is.
  Dus niet wie zich het eerst meldt maar wie aan de beurt is, dus geef je altijd op.
  Uiterlijk dinsdagochtend 12.00 uur wordt het invallen bekend gemaakt.
 • Aan het eind van het seizoen wordt bekeken hoeveel lessen zijn afgelast. Bij de winterlessen vindt een terugbetaling plaats per afgelaste les, bij de zomerlessen alleen als er meer dan 2 lessen per groep zijn uitgevallen en er geen mogelijkheid is om deze in te halen.

Ook in de weken dat u geen les heeft bent u welkom met uw aanspanning, we streven er naar om een vaardigheidstraject uit te zetten, de waterbak te vullen of een hindernis gereed te maken. Maar ook voor een kopje koffie en even bijpraten kunt u langskomen.