Zomerlessen

In de periode 13 April t/m 7 September zijn er elke dinsdagavond menlessen o.l.v. een gediplomeerd instructrice.

Er rijden maximaal 5 aanspanningen in een les.

Voor 2021 is het lesgeld op € 60,00 vastgesteld voor het hele zomerseizoen.

U krijgt een factuur voor het lesgeld. Niet genoten lessen worden niet terugbetaald tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, dit ter beoordeling van het bestuur.

Lees onderaan deze pagina de algemene regels m.b.t. afzeggen, invallen, en bijzondere omstandigheden.

Tijdens de lessen is publiek van harte welkom en de koffie staat klaar (indien mogelijk i.v.m. RIVM-regels).

Hieronder de lesindeling.

Oneven weken (Start 13 April )

Les 1 van 19.00 tot 19.45 uurLes 2 van 19.45 tot 20.30 uur
Linda Mark
GeraldineMaaike
Martijn Lia
GeertSietske

Even weken (Start 20 April)

Les 1 van 18.30 tot 19.15 uurLes 2 van 19.15 tot 20.00 uurLes 3 van 20.00 tot 20.45 uur
Jan KarelArthurWil
GerdaReinMyrthe
PetraDikSelinde
InekeJolandaAnneke

Indien u op geplande datum niet kunt, graag z.s.m. afmelden bij Sietske (kan ook via de les app.)
Zie hieronder de “spelregels” m.b.t. de lessen.

Spelregels voor de menlessen

Algemeen

Elk lid of begunstiger van Achter ’t Peerd kan zich opgeven voor de menlessen. Er zijn twee series: de zomerlessen op dinsdagavond die lopen van half april tot begin september op het eigen clubterrein en de winterlessen op zondag van oktober tot eind maart in de hal van Semper Fidelis. De lescoördinator maakt de indeling van de lesgroepen, rekening houdend met het type aanspanning en waar mogelijk met individuele wensen.

Er is elke dinsdag les maar de groepen lessen om de 2 weken. De winterlessen zijn wat lastiger in te plannen omdat we afhankelijk zijn van het wedstrijdprogramma van Semper. Hier zijn dus op voorhand geen vaste (zon)dagen te bepalen. Het programma is bekend bij aanvang van de winterlessen.

De vereniging draagt een bedrag bij dat door het bestuur voorafgaand aan de start van de lessen wordt bepaald. Op basis van het aantal deelnemers, de kosten van instructie, huurkosten van de hal en de vastgestelde donatie door de vereniging wordt uiteindelijk de bijdrage van de deelnemers bepaald en met een factuur in rekening gebracht.

De spelregels

 • Als er meer dan één lesavond per seizoen door omstandigheden uitvalt zal geprobeerd worden deze alsnog op een later tijdstip in te halen.
 • Wie zich afmeldt voor een les heeft geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor meerdere lessen niet gevolgd kunnen worden. Dit ter beoordeling door het bestuur.
 • Als er sprake is van weersomstandigheden waardoor het bestuur meent dat het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan zal dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les op de lesapp worden vermeld.

Redenen voor afgelasting kunnen zijn:

 • Te heet: dat geldt bij een temperatuur boven de 30 graden (de KNHS hanteert al een protocol bij 27 graden)
 • Dreigend onweer
 • Te slechte terreinomstandigheden
 • In de winter de situatie op het terrein van Semper Fidelis
 • Het uitgangspunt is dat er 4 menners in een lesgroep zijn, bij de shetgroep is het maximum 5. Als het aantal onder de 3 daalt kunnen lessen samengevoegd worden. Als er op een lesdag minder dan 3 lessers overblijven vervalt de les. Ook dit wordt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les bekend gemaakt.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de instructeur zal het bestuur naar vervanging zoeken. Mocht dat niet lukken dan is de volgende stap een andere invulling van de les. Als ook dat niet mogelijk is dan vervalt de les.
 • Als er twijfel is over de gezondheid of conditie van een pony of paard heeft de instructeur het recht om iemand te verzoeken de les te verlaten. In eerste instantie als advies, mocht dit niet opgevolgd worden dan kan in overleg met het bestuur de menner uitgesloten worden van de desbetreffende les. Dierenwelzijn staat momenteel hoog in de belangstelling dus wij zullen daar ook alert op zijn.
 • Afmelden: als je niet in staat bent de les te volgen meld je dit z.s.m., maar uiterlijk minimaal 3 uur vóór aanvang van de eerste les, op de lesapp.
 • Extra invallen: Deelnemers aan de lessen kunnen zich bij uitval in een andere lesavond aanmelden om de lege plek in te vullen tot uiterlijk 2,5 uur voor aanvang van de eerste les. Dat gaat zonder extra kosten.
  De lescoördinator houdt bij wie uitvalt en wie invalt en beslist wie er uiteindelijk de les mag invullen zodat er voor iedereen plek is.
  Dus niet wie het eerst meldt maar wie aan de beurt is, dus geef je altijd op.
  Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les wordt het invallen bekend gemaakt.
 • Aan het eind van het seizoen wordt bekeken hoeveel lessen zijn afgelast. Bij de winterlessen vindt een terugbetaling plaats per afgelaste les, bij de zomerlessen alleen als er meer dan 2 lessen per groep zijn uitgevallen en er geen mogelijkheid is om deze in te halen.

Ook in de weken dat u geen les heeft bent u welkom met uw aanspanning, we streven er naar om een vaardigheidstraject uit te zetten, de waterbak te vullen of een hindernis gereed te maken. Maar ook voor een kopje koffie en even bijpraten kunt u langskomen. E.e.a. mits dit is toegestaan (advies RIVM wordt gevolgd).