Bestuur

Omdat een aantal bestuursleden ook andere werk- en vrijwillige activiteiten onderneemt hebben we een taakverdeling afgesproken. Om het voor iedereen makkelijk te maken als er vragen of opmerkingen zijn, zetten we hieronder een aantal hoofdzaken per bestuurslid en het betreffende mailadres.

NaamActiviteitenMailadres
Dhr. Rein Hazelaar* Voorzittervolgt

Dhr. Jan van der Wal* Penningmeestervolgt

Dhr. John Gerritsen* Secretarispenningmeester@achtertpeerd.nl

Dhr. Wim Rood* Ondersteuning algemene zakenvolgt

Penningmeester:
Rabobank te Gorssel
IBAN nummer: NL55 RABO 0322 3345 27
t.a.v. ‘Achter ’t Peerd’