Bestuur

Omdat een aantal bestuursleden ook andere werk- en vrijwillige activiteiten onderneemt hebben we een taakverdeling afgesproken. Om het voor iedereen makkelijk te maken als er vragen of opmerkingen zijn, zetten we hieronder een aantal hoofdzaken per bestuurslid en het betreffende mailadres.

NaamActiviteitenMailadres
Mw. Anneke van Düren* Voorzitter
* District
* Subsidies
* Alle overige zaken
voorzitter@achtertpeerd.nl

Dhr. John Gerritsen* Penningmeester
* SWM commissie
* Website
penningmeester@achtertpeerd.nl 

Mw. Lia Luitjes* Secretaris
* Ledenadministratie KNHS
* Vergunningen
secretariaat@achtertpeerd.nl

Mw. Sietske Bezemer* Ondersteuning secretariaat
* Lessen
* Vragen via het contactformulier
sietske@achtertpeerd.nl

Penningmeester:
Rabobank te Gorssel
IBAN nummer: NL55 RABO 0322 3345 27
t.a.v. ‘Achter ‘t Peerd’