Winterlessen

Van oktober t/m maart zijn de menlessen in de manege van Semper Fidelis op zondagmorgen. De kosten van deze lessen zijn hoger dan de zomerlessen in verband met de halhuur en worden ook van tevoren bekend gemaakt.

Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan, hiervoor krijgt u een factuur. Niet genoten lessen worden niet terugbetaald tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, dit ter beoordeling van het bestuur.

Tijdens de lessen is publiek van harte welkom (indien mogelijk i.v.m. RIVM-regels) en de koffie staat klaar.

Hieronder staat de lesplanning vermeld van het lopende winterseizoen.

Lesdatums en tijden:

Zondag:

10 oktober 2021
31 oktober 2021
7 november 2021
14 november 2021
5 december 2021
19 december 2021
20 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022

Les 1 – 09.45 uurLes 2 – 10.30 uur
JolandaAnneke / Linda
MartijnPetra
GeertJan Karel
GeraldineGerda
 Ineke
Les 3 – 11.15 uurles 4 – 12.00 uur
MarkSelinde
ReinWil
LiaMyrthe
GerkeSietske

Indien u op geplande datum niet kunt, graag z.s.m. afmelden bij Sietske (kan ook via de les app.)
Zie hieronder de “spelregels” m.b.t. de lessen.

Spelregels voor de menlessen

Algemeen

Elk lid of begunstiger van Achter ’t Peerd kan zich opgeven voor de menlessen. Er zijn twee series: de zomerlessen op dinsdagavond die lopen van half april tot begin september op het eigen clubterrein en de winterlessen op zondag van oktober tot eind maart in de hal van Semper Fidelis. De lescoördinator maakt de indeling van de lesgroepen, rekening houdend met het type aanspanning en waar mogelijk met individuele wensen.

De winterlessen zijn wat lastiger in te plannen omdat we afhankelijk zijn van het wedstrijdprogramma van Semper. Hier zijn dus op voorhand geen vaste (zon)dagen te bepalen. Het programma is bekend bij aanvang van de winterlessen.

De vereniging draagt een bedrag bij dat door het bestuur voorafgaand aan de start van de lessen wordt bepaald. Op basis van het aantal deelnemers, de kosten van instructie, huurkosten van de hal en de vastgestelde donatie door de vereniging wordt uiteindelijk de bijdrage van de deelnemers bepaald en met een factuur in rekening gebracht.

De spelregels

 • Als er meer dan één les per seizoen door omstandigheden uitvalt zal geprobeerd worden deze alsnog op een later tijdstip in te halen.
 • Wie zich afmeldt voor een les heeft geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor meerdere lessen niet gevolgd kunnen worden. Dit ter beoordeling door het bestuur.
 • Als er sprake is van weersomstandigheden waardoor het bestuur meent dat het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan zal dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les op de lesapp worden vermeld.

Redenen voor afgelasting kunnen zijn:

 • Dreigend onweer
 • Te slechte terreinomstandigheden
 • In de winter de situatie op het terrein van Semper Fidelis
 • Het uitgangspunt is dat er 4 menners in een lesgroep zijn, bij de shetgroep is het maximum 5. Als het aantal onder de 3 daalt kunnen lessen samengevoegd worden. Als er op een lesdag minder dan 3 lessers overblijven vervalt de les. Ook dit wordt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les bekend gemaakt.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de instructeur zal het bestuur naar vervanging zoeken. Mocht dat niet lukken dan is de volgende stap een andere invulling van de les. Als ook dat niet mogelijk is dan vervalt de les.
 • Als er twijfel is over de gezondheid of conditie van een pony of paard heeft de instructeur het recht om iemand te verzoeken de les te verlaten. In eerste instantie als advies, mocht dit niet opgevolgd worden dan kan in overleg met het bestuur de menner uitgesloten worden van de desbetreffende les. Dierenwelzijn staat momenteel hoog in de belangstelling dus wij zullen daar ook alert op zijn.
 • Afmelden: als je niet in staat bent de les te volgen meld je dit z.s.m., maar uiterlijk minimaal 3 uur vóór aanvang van de eerste les, op de lesapp.
 • Extra invallen: Deelnemers aan de lessen kunnen zich bij uitval in een andere les aanmelden om de lege plek in te vullen tot uiterlijk 2,5 uur voor aanvang van de eerste les. Dat gaat zonder extra kosten.
  De lescoördinator houdt bij wie uitvalt en wie invalt en beslist wie er uiteindelijk de les mag invullen zodat er voor iedereen plek is.
  Dus niet wie het eerst meldt maar wie aan de beurt is, dus geef je altijd op.
  Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les wordt het invallen bekend gemaakt.
 • Aan het eind van het seizoen wordt bekeken hoeveel lessen zijn afgelast. Bij de winterlessen vindt een terugbetaling plaats per afgelaste les.