Winterlessen

Van oktober t/m maart zijn de menlessen in de manege van Semper Fidelis op zondagmorgen. De kosten van deze lessen zijn hoger dan de zomerlessen in verband met de halhuur en worden ook van tevoren bekend gemaakt.

Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan, hiervoor krijgt u een factuur. Niet genoten lessen worden niet terugbetaald tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, dit ter beoordeling van het bestuur.

Indien u een les niet kunt, mag u een invaller laten lessen, mits deze lid is van onze vereniging. De kosten dient u zelf met betrokkene te regelen.

Tijdens de lessen is publiek van harte welkom (indien mogelijk i.v.m. RIVM-regels) en de koffie staat klaar.

Hieronder staat de lesplanning vermeld van het lopende winterseizoen.

Lesdatums en tijden:

Zondag:

10 oktober 2021 aangepaste indeling i.v.m. div. afmeldingen zie lesapp.
31 oktober 2021
7 november 2021 vervalt i.v.m. Menduro
14 november 2021
5 december 2021
19 december 2021
9 Januari 2022
23 Januari 2022
20 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022
datum volgt, mogelijk wordt dit een buiten les op eigen terrein.

Normale indeling

Les 1 van 09.45-10.30Les 2 van 10.30-11.15
GeraldineGerda
JolandaAnneke/Linda
MartijnPetra
SietskeJan Karel
Les 3 van 11.15-12.00Les 4 van 12.00-12.45
MarkSelinde
ReinWil 
Gerke (voorl. uitgev)Myrthe
InekeGeert

Indien u op geplande datum niet kunt, graag z.s.m. afmelden via de les app (heeft de voorkeur, iedereen is dan meteen op de hoogte) of bij een bestuurslid.
Zie hieronder de “spelregels” m.b.t. de lessen.

Spelregels voor de menlessen

Coronaregels:

Wij houden ons aan de Coronaregels zoals opgesteld door het RIVM dit betekent op dit moment:

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

 • Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
 • Georganiseerde sportbeoefening* vanaf 18 jaar. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. *Het is op dit moment onvoldoende duidelijk wat de overheid verstaat onder georganiseerde sportbeoefening. De partijen van de SRP proberen hier in de loop van woensdag 3 november meer duidelijkheid over te krijgen.
 • Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is.
 • Evenementen met en zonder vaste zitplaats.
 • Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

Coronatoegangsbewijs
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Wij blijven informatie over de overheidsmaatregelen actualiseren indien nodig.

https://www.knhs.nl/nieuws/2021/corona-update-coronatoegangsbewijs-breder-ingezet/

Algemeen

Elk lid of begunstiger van Achter ’t Peerd kan zich opgeven voor de menlessen. Er zijn twee series: de zomerlessen op dinsdagavond die lopen van half april tot begin september op het eigen clubterrein en de winterlessen op zondag van oktober tot eind maart in de hal van Semper Fidelis. De lescoördinator maakt de indeling van de lesgroepen, rekening houdend met het type aanspanning en waar mogelijk met individuele wensen.

De winterlessen zijn wat lastiger in te plannen omdat we afhankelijk zijn van het wedstrijdprogramma van Semper. Hier zijn dus op voorhand geen vaste (zon)dagen te bepalen. Het programma is bekend bij aanvang van de winterlessen.

De vereniging draagt een bedrag bij dat door het bestuur voorafgaand aan de start van de lessen wordt bepaald. Op basis van het aantal deelnemers, de kosten van instructie, huurkosten van de hal en de vastgestelde donatie door de vereniging wordt uiteindelijk de bijdrage van de deelnemers bepaald en met een factuur in rekening gebracht.

De spelregels

 • Als er meer dan één les per seizoen door omstandigheden uitvalt zal geprobeerd worden deze alsnog op een later tijdstip in te halen.
 • Wie zich afmeldt voor een les heeft geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor meerdere lessen niet gevolgd kunnen worden. Dit ter beoordeling door het bestuur.
 • Als er sprake is van weersomstandigheden waardoor het bestuur meent dat het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan zal dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les op de lesapp worden vermeld.

Redenen voor afgelasting kunnen zijn:

 • Dreigend onweer
 • Te slechte terreinomstandigheden
 • In de winter de situatie op het terrein van Semper Fidelis
 • Het uitgangspunt is dat er 4 menners in een lesgroep zijn, bij de shetgroep is het maximum 5. Als het aantal onder de 3 daalt kunnen lessen samengevoegd worden. Als er op een lesdag minder dan 3 lessers overblijven vervalt de les. Ook dit wordt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste les bekend gemaakt.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de instructeur zal het bestuur naar vervanging zoeken. Mocht dat niet lukken dan is de volgende stap een andere invulling van de les. Als ook dat niet mogelijk is dan vervalt de les.
 • Als er twijfel is over de gezondheid of conditie van een pony of paard heeft de instructeur het recht om iemand te verzoeken de les te verlaten. In eerste instantie als advies, mocht dit niet opgevolgd worden dan kan in overleg met het bestuur de menner uitgesloten worden van de desbetreffende les. Dierenwelzijn staat momenteel hoog in de belangstelling dus wij zullen daar ook alert op zijn.
 • Afmelden: als je niet in staat bent de les te volgen meld je dit z.s.m., maar uiterlijk minimaal 3 uur vóór aanvang van de eerste les, op de lesapp.
 • Extra invallen: Deelnemers aan de lessen kunnen zich bij uitval in een andere les aanmelden om de lege plek in te vullen tot uiterlijk 2,5 uur voor aanvang van de eerste les. Dat gaat zonder extra kosten.
  De lescoördinator houdt bij wie uitvalt en wie invalt en beslist wie er uiteindelijk de les mag invullen zodat er voor iedereen plek is.
  Dus niet wie het eerst meldt maar wie aan de beurt is, dus geef je altijd op.
  Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les wordt het invallen bekend gemaakt.
 • Aan het eind van het seizoen wordt bekeken hoeveel lessen zijn afgelast. Bij de winterlessen vindt een terugbetaling plaats per afgelaste les.