Shetland Mendag 7 Juli a.s.

Shetland Mendag 7 Juli a.s.

Op zondag 7 juli zal er door de Menvereniging Achter ’t peerd in Eefde een dag voor Shetlandaanspanningen  georganiseerd gaan worden .

De dag zal georganiseerd worden op het clubterrein aan de Elzerdijk in Eefde

Deelname  aan deze shetlandmendag is mogelijk met pony’s tot 1.10 groot

Er kan deze dag gestart worden met een dressuurproef een pionnenparcours en het rijden van 3 hindernissen.

De kosten voor deze dag bedragen € 25,00 per aanspanning

Aanmelden kan via : secretariaat@achtertpeerd.nl

Bij opgave vermelden :

Naam. Adres woonplaats en e-mailadres

Deelnemen met : enkel ,twee, tandem of vierspan

Rijden met vierwielige wagen of sulky.

Beginnende rijder of ervaren rijder.