Totale lockdown voortgezet

Totale lockdown voortgezet

Helaas komt er nog geen eind aan de lockdown, ons kabinet heeft besloten de lockdown te verlengen met minimaal 3 weken.

Dit betekent dat er tot nader order geen lessen zullen zijn.

Ook is een nieuwjaarsreceptie dit jaar niet mogelijk, en ook de algemene ledenvergadering (ALV)  is voorlopig uitgesteld. Volgens de statuten moet een ALV binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar plaatsvinden, dus we hebben enig respijt.

Omdat er twee bestuursleden aftredend zijn,waarvan 1 herkiesbaar en 1 niet herkiesbaar roepen we wel alvast kandidaten op om in het bestuur plaats te nemen.

Heeft u interesse , meldt u aan bij het huidige bestuur, ook voor informatie kunt hen benaderen,

De samengestelde wedstrijd, gepland voor begin April, zal gezien de omstandigheden en ontwikkelingen (engelse variant) van het Corona virus niet mogelijk zijn op de manier dat we dit graag zouden willen.
De verwachting is dat we begin April nog met allerlei restricties en beperkende maatregelen te maken hebben. Om deze reden is besloten dat we geen wedstrijd in April organiseren.

Er wordt nog nagedacht of we de wedstrijd verplaatsen naar later dit jaar of toch gaan besluiten dat ook dit jaar geen wedstrijd wordt georganiseerd.

Werp af en toe een blik op de website om te zien of er al weer wat mogelijk is.

Blijf gezond, houd u aan de regels en hopelijk kunnen we elkaar dan spoedig weer lijfelijk ontmoeten.