In memoriam

In memoriam

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat ons erelid Mevrouw Hekkelman- Sletterink ons is ontvallen.

Mevrouw Hekkelman was de weduwe van een van onze oprichters en al sinds de oprichting lid van onze vereniging.

Bestuur en leden van Achter ’t Peerd wensen alle nabestaanden veel sterkte met dit verlies.